תרגום התוכן לעברית לחץ כאן

Back to English home page

Back to English home page

בחזרה לדף הראשי בעברית

בחזרה לדף הראשי בעברית

In this internet book you may see photographs of thousands cyclamen flowers

    Do you like flowers?    
Here is a free book of only 29 pages with dozens photographs of thousands pink-violet flowers, mainly shy tender cyclamen (rakefet, cyclamen persicum) flowers. It consists of 95% photographs, and only 5% text.

Shocking Pink-Violet (2008)

Contents

To see photographs page, press on its number with the mouse
To go back press the "Back" button - the top left arrow

כדי לראות דף צילומים לחץ על מספרו עם העכבר

כדי לחזור אחר כך לדף זה לחץ על הכפתור בפינה השמאלית העליונה

"Back"


Contents: this page 1
Cover page 2
Introduction 3
Just Pink-violet blossom of natural Cyclamen Persicum flowers near a building in the neighborhood (in mid-March 2008 - our peak of blossom season) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Anyone can walk few steps from this building and see them blooming during the season. YET.
But - not after they will build on the area.
Our peak of cyclamen blossom season is usually in mid-March. YET.
But - not after they will build on the area.

  Judas trees boulevards and alleys' verdicts     Judas Trees Boulevard in Haviva Street  25,
 ↓  Verdict: to be uprooted in favor of parking lots.

     Judas Trees Alley branching from Haviva Street  26,
 ↓  Verdict: to be uprooted in favor of parking lots.
     Judas Trees Boulevard about one km from the neighborhood,
     on the margins of an existing parking lot  27,
 ↑  will survive and bloom next years because I will not tell the contractors where it is,
     otherwise these Judas Trees too will be uprooted in favor of enlarging the parking lot.

     Judas Trees Boulevard in Virginia, USA  28,
 ↑  will survive and bloom next years because it is sufficiently far from Haifa Municipality area.

Why it is so sad?


Why it is shocking? 29

Comment: Each page includes 1-2 photographs in PDF file.
You need an Acrobat Reader (5 or higher) or Adobe Reader or GSVIEW to read PDF files.
If your computer have just Acrobat Reader 4 software installed, don't give up.
Try to read PDF pages as following:
To see page 2 of the year 2008 please type in the address line of your browser:
http://www.haviva.org/page0802.pdf
and press enter, or
copy it from here by painting the line here with your mouse, then clipboard it (Ctrl-c or Ctrl-insert), and then paste it to the address line by deleting the address in your address line, and then pressing the mouse in the address field (Ctrl-v or Shift-insert), and then press enter.
To see another page, replace the numbers 802 as folowing:
The number 8 represtnts the year 2008.
Instead 8 you may write any number 4 - 8
To change page write instead 02 the appropriate page number as following:
Year 08 choose one of the pages 02 - 29
Year 07 choose one of the pages 02 - 14
Year 06 choose one of the pages 02 - 26
Year 05 choose one of the pages 02 - 12
Year 04 choose one of the pages 02 - 36
After typing the appropriate number in the line:
http://www.haviva.org/page0802.pdf
press enter and wait.
If you like some PDF page, save it then to your computer, using "Save as" in your browser.
After it was saved, you may read it from your hardisk using Acrobat Reader 4 or another more appropriate software or with your browser tuned to the software.
It is much easier and simpler to do than read these instructions here.
Of course, if you have not any software capable to present PDF, you must install one in order to read PDF.

From the book:

"On the famous Cyclamen Hill near Kibbutz Ein Hashofet in Israel, thousands of cyclamen flowers hide in the shade of tree groves. Thousands of visitors come to see them during the long flowering season.
This small book includes photographs of thousands of cyclamen flowers, that hide in another grove - unknown to most people because it grows between buildings, in a neighborhood of Nave Shaanan in Haifa, Israel. Loosely translated, Nave Shaanan means a tranquil resting-place of beauty."

The shock is in the last page of the book:

The pink-violet color of flowers and tree blossoms is beautiful.
But the title of the book is:

"SHOCKING PINK-VIOLET."

What is shocking?
The DEATH VERDICT is shocking.
The threatening death verdict on the thousands cyclamen flowers and the dozens of Judas trees (klil hahoresh) with their pink-violet flowers, together with thousands of other ornamental trees, most of them casuarina, lie in groves between the buildings.
This verdict (based on what trial evidence?), is a by product of a municipal building plan to enlarge the buildings in the neighborhood.
Instead of thousands of cyclamen flowers and thousands of ornamental trees, there will be additional apartments and parking lots.
Is this what they want?
Will someone earn money from this?
How come?
The flowers and trees are silent.
The previous parts (A & B) from the previous 2004 season of this small book were given as a part of an appeal against this death verdict. The appeal failed.
It is not known yet whether the photographs in this book present an oasis of beauty that will continue to enrich us every season, or will the oasis be spoken of in the past tense as:
"Once it was beautiful, but no more."

בתשובה לשאלות הצופים באתר איך צולמו תמונות הפרחים

אף צילום באתר זה לא נעשה ע"י צלם מקצועי
רוב התמונות צולמו במצלמות סרט, ועברו סריקה דיגיטלית בחנות בה פותחו הסרטים
מהן רוב התמונות צולמו במצלמת סרט פשוטה של חברת
DAKOTA
שנקנתה בארצות הברית בשנת 2002 תמורת 20 דולר בלבד
חלק מהתמונות בשנת 2004 צולמו במצלמת סרט אחרת ע"י מתנדב אחר
בשנים 2007 - 2005 צולם חלק קטן מהתמונות גם במצלמות דיגיטליות שונות ע"י מתנדבים שונים
לדעתנו יופי פריחת הרקפות ועצי כליל החורש מחפה הן על המצלמות הבלתי מקצועיות והן על הצלמים המתנדבים הבלתי מקצועיים
ועולה עליו ביופיו רק המראה החי בביקור במקום והתבוננות בהם בעונת פריחתם

Back to English home page

Back to English home page

בחזרה לדף הראשי בעברית

בחזרה לדף הראשי בעברית

back to top

back to top