תרגום התוכן לאנגלית לחץ כאן

Back to English home page

Back to English home page

בחזרה לדף הראשי בעברית

בחזרה לדף הראשי בעברית

בספר אינטרנט זה תוכל לראות צילומים של
אלפי פרחי רקפת

?האם אתה אוהב פרחים

ספר חופשי של 12
דפים בלבד של אלפי
פרחי רקפת ורודים-סגולים

cyclamen persicum

 

ורוד-סגול מזעזע 2005

תוכן

To see photographs page, press on its number with the mouse
To go back press the "Back" button - the top left arrow

 כדי לראות דף צילומים לחץ על מספרו עם העכבר

כדי לחזור אחר כך לדף זה לחץ על הכפתור בפינה הימנית העליונה "הקודם"

או על הכפתור בפינה השמאלית העליונה

"Back"

 

 תוכן: עמוד זה 1

עמוד העטיפה 2

הקדמה 3

 פריחה ורודה-סגולה
של

פרחי רקפת בר

 ליד בנין בשכונה מ- מרץ 2005

4 5 6 7 8 9

כל אחד יכול ללכת צעדים אחדים מבית זה ולראות אותם פורחים בעונת הפריחה

עדיין

אבל - לא אחרי שיבנו בשטח זה. אחר כך כבר לא יהיו שם אלפי רקפות

 

 אנשים באו מערים שכנות לראות את הרקפות  

דיוקנה של ג'ני בין רקפות  10

רוני ו-ערה בין רקפות  11

למה זה מזעזע 12  

 

 הערה: כל דף כולל 1-2 צילומים בקובץ

PDF

להסתכלות בתמונות בקבצי

PDF

דרוש קורא אקרובט או קורא אדובה או

GSVIEW

 

מתוך העמוד האחרון בספר

.הצבע הורוד סגול בפרחים ובעצים הוא יפה

:אבל כותרת הספר היא

ורוד-סגול מזעזע

?מה כאן מזעזע

מזעזע הוא גזר דין המוות שהוצא על אלפי פרחי הרקפת ועשרות עצי כליל

החורש עם הפרחים הורודים-סגולים, יחד עם עוד אלפי עצי נוי ירוקים ללא פרחים, רובם

קזוארינות, רובן בחורשות בין הבתים

גזר דין מוות זה (על סמך איזה עדות משפטית?) הוא תוצר לואי של תכנית

בניה עירונית להגדלת הבנינים בשכונה

במקום אלפי פרחי רקפת וחורשות עם אלפי עצי נוי, תהיינה דירות נוספות

ומגרשי חניה לדירות הנוספות

?האם זאת היתה הכוונה של יוזמי ההתחדשות העירונית

?האם מישהו ירויח כסף מזה

?איך אפשר

הפרחים והעצים שותקים

.ספרון זה משנת 2004 הוגש כחלק מהערעור על רוע הגזירה

הערעור נדחה

בשלב זה עוד לא ידוע אם התמונות בספר מראות יופי שיישאר לצמוח

ולפרוח, או יופי שבעתיד יאמרו עליו: היה ואיננו עוד

 

סוף הספר

 

Back to English home page

Back to English home page

בחזרה לדף הראשי בעברית

בחזרה לדף הראשי בעברית

back to top

back to top