קטעים רלוונטיים לסיכוני רעידת אדמה

                מתוך דו"ח מבקר עירית חיפה

באסיפת תושבי שכונת רמות רמז שערכה עירית חיפה ב- 15.8.2004,  הבטיח סגן ראש העיר שמואל גלבהרט כתשובה לשאלת תושב השכונה ש"עירית חיפה תיתן את הקונסטרוקטורים הכי טובים שלה כדי שיתכננו את הפתרון הכי חכם לבעיות החוזק הקשות בשכונה ובתכנית" (הנובעות מהצירוף של קרקע התופחת ברטיבות, שיפועים גדולים, דרישה למבני "רכבת", והתאמה למבני "רכבת" חלשים קיימים).

הרצון הטוב של עירית חיפה אכן מרשים, אבל להלן מספר נקודות קשות:

 

1.      דו"ח מבקר עירית חיפה  כולל קטעים המתיחסים לדו"ח מבקר המדינה 51ב. בין השאר נכתב בו:

"המטרופולין של חיפה נמצא באיזור סייסמי פעיל

בחיפה וסביבתה מתקבצים מכלול של סיכונים סייסמיים כגון: המרחק הקטן מהעתקים פעילים כגון "שבר יגור" והעתק הכרמל העובר בתוך העיר, מדרון הר-הכרמל התלול מאוד והמורכב מסלעי גיר רכים, שכונות ותיקות ובנינים רבים שנבנו לפני שנות ה- 80"

 

בנקודה מדוע בפרוייקט דירות (אחר) בנווה שאנן לא הביאו בחשבון את סקר הסיכון לרעידת אדמה של משרד השיכון, שהצביע על הסיכון המוגדל לרעידת אדמה בחיפה ובכרמל בגלל "שבר יגור" הקרוב, ענה מהנדס העיר חיפה (ציטוט מתוך דו"ח מבקר עירית חיפה):

 

"בהתיחסותו לדברי מנהל חטיבת השיכון במשרד הבינוי והשיכון במחוז חיפה והעמקים השיב מהנדס העיר, כי מינהל ההנדסה, במשאבים העומדים לרשותו, אינו מסוגל לעמוד בביצוע בדיקות של החישובים ותוכניות הבניה שבמרחב שטח השיפוט העירוני, וכי מינהל ההנדסה מקפיד לקבל הצהרות חתומות בידי מהנדסי הקונסטרוקציה, כי החישובים והתכנון שביצעו עומדים בפני רעידות אדמה עפ"י ההנחיות המחייבות בתקן ישראלי 413".

 

סיכם מבקר עירית חיפה:

"מינהל ההנדסה לא ניכנס לבדיקת נושא זה וזאת בהסתמך על תצהירי המהנדסים כי אכן התיכנון וחישובי הביסוס תואמים את הוראות תקן ישראלי 413 בענין העמידה בפני רעידת אדמה. מינהל ההנדסה אינו בודק את חישובי הביסוס המוגשים בתכניות הבניה. המינהל מסתפק בקבלת הצהרות מהנדסי הקונסטרוקציה המצהירים בכתב כי הכינו החישובים והתוכניות כנדרש בהנחיות תקן ישראלי 413."

 

עד כאן הציטוטים מדו"ח מבקר עירית חיפה, שבא בעקבות דו"ח מבקר המדינה.

 

אבל  יש מספר הערות ושאלות:

א.      ב-סינגפור התמוטט בית מלון בגלל טעות תיכנון של מהנדס קונסטרוקציה, והיו  

עשרות הרוגים. בעקבות זאת הונהגה שם בדיקה של מהנדסים קונסטרוקטורים מטעם הרשויות, של כל תוכנית קונסטרוקציה וכל חישוב, במטרה למנוע אסון כזה בעתיד.

ב.      גם יזרעאל נוהגת כך - זה לא בלתי אפשרי.

ג.       אם עירית חיפה אינה מסוגלת לבדוק חישובים, איך תעשה את תכנון הקונסטרוקציה החכם שהבטיח סגן ראש העיר ל"מיתחם חביבה רייך"?

ד.      אם הבעיה אליה התיחסו דו"חות מבקרי המדינה והעיריה היתה אז אי התיחסות לסקר הסיכון לרעידות אדמה של משרד השיכון לאיזור הבניה אז, איפה סקר הסיכון לרעידות אדמה של "מיתחם חביבה רייך"?

 

2. בדיון ב- 230 ההתנגדויות שהתקיים בבנין עירית חיפה ב- 6.1.2006, מי שהשיב לבעיות החוזק אמר שתכנית חפ\2187 היא לפי תמ"א 38, ותמ"א 38 (תכנית המיתאר הארצית לענין חיזוק בתים בפני רעידות אדמה), נעשתה ע"י טובי מהנדסי הקונסטרוקציה בישראל. לכאורה זה משיב על הבעיה, וכאילו פוטר את עירית חיפה מהחובה שמהנדס קונסטרוקטור יחתום על תכנית חפ\2187, ומהבטחת סגן ראש העיר שטובי מהנדסי הקונסטרוקציה של עירית חיפה יתכננו את הפתרון החכם לבעיות החוזק הקשות. אבל:

נכון ש תכנית תמ"א 38 נעשתה בשיתוף טובי מהנדסי הקונסטרוקציה בישראל.

אבל בתמ"א 38 כתוב ש:

תמ"א 38 מרשה הוספת קומה אחת בלבד.

תמ"א 38 דורשת שכל תכנית לפיה תיעשה ע"י מהנדס קונסטרוקטור.

תמ"א 38 דורשת שבכל תוכנית לפיה ייכתב בפירוש שהיא לפי תמ"א 38.

            ראה את מסמך תמ"א  38 באתר אינטרנט זה.

            אבל, תכנית חפ\2187 הופקדה בשנת 2004,  ותמ"א 38 נכנסה לתוקף ב- 4.2005

            אבל, בתכנית חפ\2187 לא כתוב שהיא לפי תמ"א 38.

            אבל, תכנית חפ\2187 הופקדה בלי חתימת מהנדס קונסטרוקטור.

אבל, תכנית חפ\2187 דורשת הוספת 2-3 קומות ב- 15 הבנינים ב"מיתחם חביבה רייך".

            ויש עוד הבדלים רבים בין שתי התכניות.

 

            מכאן שתכנית חפ\2187 אינה מתאימה ואינה נכללת ב- תמ"א 38, ולכן כמובן, זה שטובי מהנדסי הקונסטרוקציה בארץ עזרו לחבר את תכנית תמ"א 38, לא יעזור לבטיחות בפני רעידות אדמה של הבנינים לפי תכנית חפ\2187 שאינה מצייתת לתכנית תמ"א 38, וגם כאמור הופקדה כאמור ללא חתימת מהנדס קונסטרוקטור, גם כן בניגוד לדרישת תמ"א 38.

 

לסיכום, דרושה חתימת מהנדס קונסטרוקציה על תכנית חפ\2187, וכדאי שעירית חיפה תקיים את הבטחת סגן ראש העיר, ותיתן למהנדס קונסטרוקציה בלתי תלוי מטובי מהנדסי הקונסטרוקציה בארץ למצוא את הפתרון החכם כמובטח, בשיתוף מהנדס קרקע מומחה, לפני שתכנית חפ\2187 תאושר עם אילוצים שהוכנסו ללא צורך מחוסר עין בוחנת של מהנדס קונסטרוקציה, ועם דברים אחרים שאולי מיותרים או חסרים, שכולם מכניסים סיכוני חוזק מיותרים, במיוחד ברעידות אדמה.

 

* - הקטעים מדו"ח מבקר העיריה שצוטטו לעיל נלקחו מתוך מסמך יותר מפורט המובא גם כן באתר אינטרנט זה.