אי התאמת תכנית חפ\2187 ל-תכנית מיתאר ארצית תמ"א 38 ובעיות חוזק

 

1.  מגע בין חלק בנין חדש וחלק בנין ישן אסור, כי ברעידת אדמה קיימת תופעת hammering  שגורמת שבתנודות ברעידת האדמה חלקי הבנין החדשים מתנגשים בחלקים הישנים של הבנין והורסים אותם.  לכן חיזוק הבנין הישן חייב להיעשות בנפרד, בלי תמיכה מהחלקים החדשים של הבנין .

 

2. הבדלים בין תכנית "עיבוי מתחם חביבה רייך חפ2187"  ובין תכנית מיתאר ארצית תמ"א 38:

ההבדל החשוב ביותר הוא שבצוות מכיני תכנית המיתאר ארצית תמ"א 38  היו מהנדסי קונסטרוקציה, כולל משרד שנבל, מילר מהנדסים, החתומים על התכניות. בנוסף היו מהנדסי מבנים בועדת ההיגוי שליוותה את תמ"א 38.  בנוסף, מהנדס יוסף רזי ממשרד השיכון היה בועדת העורכים של תמ"א 38. כמובן, לאחר כל זאת מהנדס קונסטרוקציה יצטרך להגיש תוכנית קונסטרוקציה עבור כל בנין לפי תמ"א 38 ולחתום עליה, ועל תצהיר שהקונסטרוקציה חושבה לפי התקן הישראלי לעמידה ברעידות אדמה, כנדרש לקבלת היתר בניה לכל בנין בישראל.

ראה תכניות לדוגמה, עבור חיזוק בניני "רכבת" ואחרים בפני רעידות אדמה לפי תמ"א 38, בקישורים LINKS  באתר משרד הפנים    www.pnim.gov.il

כגיבוי בלבד, ולהתרשמות בלבד, ראה באתר זה קישור LINK לתכנית אחת לדוגמה מתוך התכניות הנ"ל, שהוכנה ע"י משרד מילר שנבל מהנדסים, עבור בנין "רכבת" לפי תמ"א 38.

 

לעומת זאת לא הוצגה לציבור חתימה של מהנדס\י קונסטרוקציה על תכנית חפ2187, וגם לא ניטען כך.

ההתנגדות שהוגשה בגלל שאין חתימת מהנדס קונסטרוקציה על תכנית חפ2187  נדחתה ע"י ועדת המשנה להתנגדויות,

כי לדעת ועדת המשנה  להתנגדויות אין צורך בכך, כי לדעת הועדה מספיק שמהנדס קונסטרוקציה יצטרך להגיש תוכנית קונסטרוקציה ולחתום עליה עבור כל בנין, ועל תצהיר שהקונסטרוקציה חושבה לפי התקן הישראלי לעמידה ברעידות אדמה, כנדרש לקבלת היתר בניה לכל בנין בישראל.

 

הבדלים נוספים בעמוד הבא

 

 הבדלים נוספים:

א.      תכנית חפ\2187 אינה לפי תכנית מיתאר ארצית תמ"א 38, כי תמ"א 38 היא מחודש פברואר-מרץ 2005, לאחר שתכנית חפ\2187 הופקדה בועדה המחוזית עוד ב- 2004. 

ב.       תמ"א 38 מדגישה את חובת הצורך בבדיקה קונסטרוקטיבית ע"י מהנדס כתנאי מוקדם לכל תכנית לפי תמ"א38. על תכנית חפ\2187 לא חתום מהנדס קונסטרוקטור, ומתשובה שענו בחקירה משתמע אפילו כאילו אפשר לאשר שתכנית היא לפי תמ"א38  גם ע"י מי שאינו מהנדס  קונסטרוקטור.

ג.         סעיף 6.1 ב-תמ"א38 קובע כי תמ"א38 גוברת על כל תכנית אחרת בנושאים בהם תמ"א38 עוסקת. תמ"א38 אף פרטה: סעיף 6.2 קובע שתכניות פינוי בינוי גוברות על תמ"א38, וסעיף 6.3 קובע שתכניות להוספת בניה (ז"א "עיבוי") חייבות לכלול סעיף המתנה את תוספת הבניה בכפיפות להוראות תמ"א 38.

ד.       סעיף 11.1.2 בתמ"א 38 מרשה רק תוספת של קומה אחת לבנין ישן, אבל תכנית חפ\2187 מחייבת  תוספת 2-3 קומות לבנין הישן.

ה     תמ"א38  מרשה או תוספת קומה אחת, או הרחבת יחידות

       דיור קיימות  כל הבנינים בתכנית  חפ\2187 חורגים מהוראה

       זו, כי גם מרחיבים בהם דירות קיימות, ובנוסף גם בונים

       להם 2-3 קומות נוספות.

ו     סעיף 11.1.4 מרשה במקרים יוצאים מן הכלל לשלב בין שתי

      האפשרויות, בתנאי שס"ה תוספת שטח הבניה לא יעלה על

      השטח הבנוי. תכנית חפ\2187 חורגת גם מסעיף זה ב- 9

      בנינים מתוך 15. סעיף 11.4 מרשה שילוב רק כאשר בו ס"ה

      השטח הנוסף לבנין יהיה כשל השטח של קומה אחת

      מורחבת. כל 15 הבתים בתכנית חפ\2187 חורגים מסעיף זה.